Cookiebeleid

We wensen u, onze bezoeker van de website, door middel van deze policy te informeren over het beleid dat wij nastreven met betrekking tot cookies. We raden u aan de policy aandachtig te lezen, gezien dit document essentiële informatie bevat aangaande het gebruik van cookies bij het surfen via onze website.

Update: 21 mei 2018


WAAROM? 


World of Travel bvba maakt gebruik van cookies om de eigen website zo goed als mogelijk af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de bezoekers. 


akkoord?


De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de cookies te weigeren. World of Travel bvba maakt de bezoeker er evenwel graag op attent dat als gevolg van de weigering bepaalde onderdelen van de website niet naar behoren zullen functioneren. Het is mogelijk dat de bezoeker geen toegang meer zal hebben tot de diensten, die World of Travel bvba op de website aanbiedt. Indien de bezoeker zijn cookie-instellingen niet wijzigt en bij een eerste bezoek aan de website opteert om 'verder te gaan', dan gaat World of Travel bvba ervan uit dat de bezoeker de verschillende soorten cookies en het gebruik ervan aanvaardt.  


wAT? (Technische informatie over cookies)

Wat is een cookie? 

Een cookie is een informatiebestand dat in de webbrowser van de computer of het mobiel toestel – zoals smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – geplaatst wordt door de server van de website, die de bezoeker op dat ogenblik raadpleegt. Het cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het in de webbrowser van de bezoeker ondergebracht heeft. De website die wordt bezocht, heeft met andere woorden geen toegang tot andere informatiebestanden die zich op de computer of het mobiel toestel van de bezoeker bevinden. 


Hoe is een cookiebestand opgebouwd? 

Een cookiebestand bestaat uit volgende componenten: 

  • De naam van de server die het cookiebestand geplaatst heeft; 
  • Een vervaldatum
  • Een unieke cijfercode 


Wat is het nut van een cookie? 

Met behulp van cookies wordt ervoor gezorgd dat het bezoek aan de website door de bezoeker zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om de bezoeker sneller en eenvoudiger te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van de website aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker, bijvoorbeeld de taalvoorkeur. 


Waar kan ik deze cookies terugvinden? 

De cookies worden ondergebracht in een afzonderlijke map voor de webbrowser op de harde schijf van de computer of het mobiel toestel van de bezoeker. 


Bestaan er verschillende soorten cookies? 

De wetgeving terzake maakt een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds (dit zijn first party cookies waarbij de opgeslagen informatie teruggestuurd wordt naar de website die het geplaatst heeft) en alle overige cookies anderzijds (third party cookies, dit zijn cookies waarbij de opgeslagen informatie wordt doorgestuurd naar een andere website waartoe het behoort, derde partijen). Functionele cookies zorgen voor het optimaal functioneren van de website, met de bedoeling de bezoeker een zo aangenaam en optimaal mogelijk bezoek te laten ervaren en waarvoor het gebruik ervan de toestemming strikt noodzakelijk niet vereist is, ze worden immers enkel opgeslagen voor de huidige browsersessie. 

Een verder onderscheid kan gemaakt worden naar gelang het specifieke doel van het cookie.


Wat zijn 'session’ cookies en 'permanent’ cookies en wat is het verschil tussen beide?
De taak van het ‘session’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, gedurende het bezoek aan de website; de taak van het ‘permanent’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, met het oog op herhaalde bezoeken aan de website.


Wat zijn 'performantie’ cookies? 
Het 'performantie’ cookie gaat na op welke wijze de bezoeker de website gebruikt. Dit stelt de beheerder van de website in staat de inhoud en het gebruiksgemak van de website bij te sturen en te optimaliseren. Zo wordt dagelijks bijvoorbeeld door ‘performantie’ cookies bijgehouden hoeveel verschillende personen welke verschillende pagina’s hebben bezocht of welke de meest gekozen taalversie van de website is. 


Wat zijn 'third party’ cookies
‘Third party’ cookies zijn cookies die weggeschreven worden vanuit advertenties, die door derde partijen op de website geplaatst worden. De ‘third party’ cookies hebben tot doel de advertenties en/of de inhoud van ervan aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker aan te passen. De bezoeker krijgt de advertenties uitsluitend te zien, wanneer hij de ‘third party’ cookies niet heeft uitgeschakeld en hiervoor dus een toestemming werd verleend. Bij het gebruik van ‘third party’ cookies beschikken noch de beheerder van de website, noch de adverteerders (derden) over de persoonlijke gegevens van de bezoeker.


Wat is 'embedded content'? 

De beheerder van een website kan via de website doorverwijzen naar websites van andere beheerders, door een hyperlink ter beschikking te stellen. Het is mogelijk dat de website naar dewelke de bezoeker wordt verwezen, eveneens gebruik maakt van cookies. 


Hoe kan de bezoeker de cookies beheren? 

De bezoeker heeft het beheer van de cookies zelf in de hand. Hij of zij kan de instellingen van zijn of haar webbrowser aanpassen naargelang de persoonlijke voorkeuren. De bezoeker kan te allen tijde de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen, alsook nieuwe cookies weigeren door zijn of haar browserinstellingen aan te passen. Het gebruik van cookies door World of Travel bvba 

World of Travel bvba maakt gebruik van functionele cookies met oog op het 'herinneren' van de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker en met oog op het vermijden van repetitieve communicatie bij herhaalde bezoeken, bijvoorbeeld de vraag om deel te nemen aan een evaluatie van de gebruikerservaring. World of Travel bvba gebruikt de cookies bijvoorbeeld in functie van de gemaakte taalkeuze, bij het invullen van contactformulieren of bij deelname aan een van de discussiefora. 

World of Travel bvba maakt tevens gebruik van functionele cookies, wanneer de bezoeker een persoonlijk account heeft aangemaakt en wenst in te loggen. Met behulp van de cookies kan World of Travel bvba op een veilige manier de identiteit van de bezoeker controleren, vooraleer toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die op het account wordt bewaard. 

World of Travel bvba gebruikt uitsluitend onderstaande cookies: locale + accepts_cookies_from (functionele cookies) en Google Analytics (niet-functionele cookies)

  • locale: Deze cookie houdt bij in welke taal de bezoeker de site bezoekt. Deze cookie heeft een bewaartijd van 1 jaar na het eerste bezoek.
  • accepts_cookies_from: Deze cookie wordt weggeschreven als je de cookie notice accepteert bij het eerste bezoek van de website. Deze cookie wordt 999 dagen bijgehouden.
  • Google Analytics

De bezoeker zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van de websites niet of niet naar behoren functioneren, indien de noodzakelijke cookies worden uitgeschakeld. Indien de bezoeker van de website via een hyperlink op de website van World of Travel bvba ook de website van een derde partij bezoekt, adviseert World of Travel bvba de bezoeker om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende websitebeheerder te consulteren en om zich te informeren omtrent het toepasselijke privacy- en cookiebeleid van deze derde partij. 

Heeft de bezoeker nog vragen aangaande het gebruik van cookies of opmerkingen met betrekking tot het door World of Travel bvba gevoerde beleid, kan hij of zij zich steeds wenden tot Patrick De Vos via info@worldoftravel.be.